S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

SLEDUJTE NÁS:

 

        

 

 

 

DOPORUČUJEME :

 

 

LUXUSNÍ AKCE

14 332 Kč (579 EUR)
Volné
20 900 Kč (844 EUR)
Volné
24 900 Kč (1 006 EUR)
Volné

TOP PRONÁJMY

5 250 Kč (212 EUR)
Volné
20 900 Kč (844 EUR)
Volné
14 332 Kč (579 EUR)
Volné

ANKETA

Jaké produkty Vás zajímají ?

Luxusní auta 32% Luxusní motorky 23% Luxusní lodě 21% Luxusní letadla 23%

KONTAKTY

GBARD HOLDING s.r.o.
Heydukova 16, Praha 8, 180 00
Neslouží pro styk se zákazníky.
tel: +420 245 007 008
obchod(a)rentdream.cz
Tel.: 00420 245 007 008


Úvod » OBYTNÁ VOZIDLA

OBYTNÁ VOZIDLA

Vítejte ve světě karavanů.                (PRONÁJEM MIN. NA 6 DNÍ BEZ PŘÍPLATKU)

Na cestách není nad pohodlí vlastního domova.
Spát ve spacáku na karimatce je sice romantické a dá se to pár dnů vydržet, ale komfort to není. Na dlouhé křižování po Evropě si raději vezměte domeček na kolečkách. Podívejte se, jaký luxus si můžete s naším karavanem užít.

Veškeré karavany nabízíme On-Line s možností pronájmu příslušenství z naší nabídky.

Další informace naleznete níže na této stránce pod naší nabídkou.

 

POČET DNÍ PRONÁJMU V OBJEDNÁVCE = POČET DNÍ ULOŽENÝCH V KOŠÍKU

!! ZAVOLEJTE NÁM: 245 007 008 - VOLNÉ KAPACITY SE STÁLE MĚNÍ !!


skladem novinka akce nejprodávanější
 

400 Kč (16 EUR)

Volné


 

750 Kč (30 EUR)

Volné


 

4 132 Kč (167 EUR)

Na cestách


 

4 545 Kč (184 EUR)

Na cestách


 

12 396 Kč (501 EUR)

Na cestách


 

13 333 Kč (539 EUR)

Na cestách

 

Obecné informace :

Vyobrazené předměty pronájmu plně odpovídají skutečnému stavu včetně popisu výbavy a dalších informací.

Pohyblivé ceny :

Aby jsme našim zákazníkům nabídli možnost celoročního využití karavanů, tak máme stanovena 4 cenová pásma u vybraných produktů. Každé pásmo obsahuje jinou cenu za denní pronájem a proto je třeba při objednávce dbát na správné stanovení termínu, ve kterém bude vozidlo zapůjčeno! Neváhejte nás kontaktovat v případě dotazů ...

Sezona C    1.1.-21.4 a 3.10.-31.12
Sezona B   22.4.-24.6 a 1.9.-2.10
Sezona A   25.6.-30.6 a 11.7.-31.8.
Sezona A* 1.7.-.10.7.

Limity ujetých km :

Běžný denní limit počtu ujetých kilometrů je stanoven na 300 km.
Tento počet v 99% postačí. V případě pronájmu na 6 a více dní nabízíme možnost dokoupení bezlimitního počtu kilometrů.

OBECNÉ PODMÍNKY PRONÁJMU :

Minimální věk řidiče : Uveden u konkrétního vozidla (min. 21 nebo 25 let)
Potřebné doklady : Platný Občanský průkaz nebo pas a ŘP odpovídající skupiny.
Smlouva : Bude sepsána v místě zapůjčení
Cena pronájmu : Musí být převedena na náš účet před zapůjčením vozidla
Kauce : Musí být převedena na náš bankovní účet. Směnka není akceptována.
Termín pronájmu : Uveďte do poznámky k objednávce (Musíme termín potvrdit!)
Slevy : Individuálně při opakovaném pronájmu nebo pro film a reklamu

PLATNOST REZERVACE :
Předrezervace je prováděna na základě objednávky provedené nájemcem, kdy je následně stanoven přesný termín předmětu pronájmu. Rezervace je platná na základě platby uskutečněné v plné výši ze strany nájemce a písemném potvrzení rezervace ze strany pronajímatele s uvedením detailních informací o předmětu a době pronájmu.

JAKÉ DOKLADY POTŘEBUJETE :
Základem jsou minimálně 2 platné doklady totožnosti. Platný doklad (OP nebo pas) a řidičský průkaz příslušné skupiny platné v ČR. U podnikajících nebo právnických osob je třeba při prvním pronájmu doložit platný výpis z obchodního rejstříku a případně pronájmu jiné osobě než osobě jednatele, také originál plné moci k uzavření smlouvy a převzetí vozu.

JAKÁ JE MINIMÁLNÍ DOBA PRONÁJMU:
Minimální doba pronájmu je uvedena u každého předmětu pronájmu. Do doby pronájmu se započítává čas na přistavení nebo odvoz vozidla. V případě překročení doby pronájmu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele bude účtován pronájem za další den dle platného ceníku.

MINIMÁLNÍ VĚK ŘIDIČE :
Luxusní obytné vozidlo je zapůjčeno pouze osobě, která v den počátku pronájmu dovršila věk 21 let (případně 25 let) jak je uvedeno v popisu pronájmu.

KAUCE – K ČEMU SLOUŽÍ :
Kauce je finanční garancí nájemce poskytnutou pronajímateli bankovním převodem a slouží k zajištění závazku nájemce plynoucího z nájmu vozidla. Výše kauce se řídí platným ceníkem a je uvedena u každého vozidla. Kauce nebo jakákoli její část může být pronajímatelem použita na náklady vzniklé porušením smlouvy nájemcem ( např. doplatek ceny při opožděném vrácení vozidla) nebo na náhrady za škody způsobené nájemcem (spoluúčast na nehodě ve výši 5 - 10% z ceny vozu apod.). Pronajímatel kauci vrací nájemci bezhotovostním převodem na bankovní účet nájemce nebo ve výjimečných případech v hotovosti.

CO ZAHRNUJE PRONÁJEM :
Zákonné pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění, dálniční známku platnou pro ČR, omezený počet ujetých km uvedený u každého vozidla a náklady na servis – údržbu vozidla. Pohonné hmoty, provozní kapaliny a dálniční poplatky si hradí vždy v plné výši nájemce.

ÚHRADA NÁJEMNÉHO :
Úhrada nájemného je prováděna po odeslání a potvrzení objednávky transparentním bankovním převodem na účet pronajímatele.

KOLIK MŮŽE BÝT ŘIDIČŮ :
Vozidlo je standardně pronajato jednomu řidiči. V případě potřeby lze do smlouvy bezplatně zanést dalšího řidiče. Toto platí i v případě nájmu našeho profesionálního řidiče.

JAKÉ MÁM JAKO NÁJEMCE POVINNOSTI :
Nájemce je povinen dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu (případně platby mýtného) a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku či zdraví. Nájemce se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky prokazatelně spáchané v době nájmu vozidla, a to do patnácti dnů od doručení výzvy pronajímatelem.

PŘÍPADNÁ NÁHRADA ŠKODY:
Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle nebo v souvislosti s jeho provozem v období pronájmu, pokud nedodrží sjednané Všeobecné podmínky. Nájemce je povinen při dopravní nehodě způsobené jeho vinou, při nezjištění pachatele nehody, nebo při jakémkoli poškození vozidla a jeho příslušenství, či v případech, kdy nelze uplatnit náhradu škody z jiného pojištění, zaplatit spoluúčast 10% min. však 10 000,- Kč (nedohodnou-li se obě strany jinak) a zaplatit odtah do pronajímatelem určené opravny, popř. po dohodě obou smluvních stran do sídla pronajímatele. Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli spoluúčast 10% z pořizovací ceny vozidla. Při neoprávněném užívání cizí věci, při získání vozidla od pronajímatele podvodným jednáním, při nepředložení klíčů v případě odcizení vozidla nebo při poskytnutí vozidla třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, či při získání vozidla od nájemce další osobou podvodným jednáním, je nájemce povinen uhradit pronajímateli pořizovací cenu vozidla. Ve všech případech může dále pronajímatel požadovat po nájemci náhradu ušlého zisku v podobě nájemného za dobu opravy. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky pojišťovacího ústavu, u kterého je předmětné vozidlo pojištěno dle příslušných pojistných podmínek. Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, odcizení vozidla nebo jeho části, musí nájemce ihned ohlásit pronajímateli a policii, a zároveň musí zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci. Nájemce výslovně souhlasí, že nájemné, škody a všechny další oprávněné pohledávky za nájemcem uvedené ve smlouvě o pronájmu nebo v těchto podmínkách, mohou být pronajímatelem čerpány z kauce. Nájemce hradí veškeré škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením pronajatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog. Nájemce podpisem smlouvy bere na vědomí, že veškerá případná doúčtování budou prováděna dle platného ceníku pronajímatele. Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se pronajatého vozidla musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí vozidla a musí být zaznamenány v nájemní smlouvě, či předávacím protokolu.

MÍSTO PŘISTAVENÍ VOZU :
Přistavení vozu u obytných vozidel je prováděno po Praze zdarma. Při přistavení vozidla mimo Prahu účtujeme sazbu za km v závislosti na typu vozidla, paušální poplatek 500 Kč za osobu a náklady spojené s cestou pronajímatele z a do sídla firmy. (Neplatí pro VIP klienty)

Naším zákazníkům nabízíme službu zpětného odvozu vozu z kteréhokoli místa ve státech EU.

MÍSTO ODEVZDÁNÍ VOZU :
Odevzdání vozidla probíhá zdarma v sídle firmy v Praze. Na základě předchozí dohody s pronajímatelem lze vozidlo odevzdat v jiné lokalitě dle přání nájemce. V takovém případě je tato skutečnost uvedena ve smlouvě a účtuje se sazba za km v závislosti na typu vozidla, paušální poplatek min. 500 Kč za osobu a náklady spojené s cestou pronajímatele do sídla firmy. V případě zjištění poruchy, závady nebo poškození na vozidle při převzetí mimo místo, kde bylo vozidlo zapůjčeno souhlasí nájemce s ohodnocením závady, poškození apod. odpovědným pracovníkem pronajímatele a zavazuje se tuto částku uhradit. V případě odmítnutí úhrady škody nájemcem pronajímatel zablokuje kauci a to do celkového vyřízení ze strany pojišťovny. Nájemce bere na vědomí a bez námitek souhlasí, že pro případ neplacení nájemného, při nevrácení vozidla ve sjednaném termínu, nebo při porušení smluvních podmínek, je pronajímatel oprávněn pronajaté vozidlo okamžitě odebrat či použít pro vyhledání a odebrání vozidla agentury oprávněné k těmto činnostem s tím, že náklady jdou v plné výši k tíži nájemce. Nájemce dále bere na vědomí, že při nevrácení vozidla bude celá záležitost předána orgánům činným v trestním řízení. Smluvní pokuta v takových případech činí za každý den prodlení 5.000,-Kč + denní sazbu nájemného.

POHONNÉ HMOTY VOZIDLA :
Cena za pronájem neobsahuje náklady na pohonné hmoty. Předmět pronájmu se předává nájemci s plnou nádrží a s plnou nádrží předmět pronájmu nájemce vrací. V případě že předmět pronájmu nemá v době předání pronajímateli plnou nádrž pohonných hmot, budou tyto doplněny plně na náklady nájemce.

ČIŠTĚNÍ VOZIDLA :
Předmět pronájmu musí být vrácen kompletně čistý, přičemž za čisté je považováno, když exteriér vozu (okna, karoserie včetně poklic, aludisků) a současně interiér (palubní deska, sedadla, prostor pro nohy, odkládací prostor) nenese známky výrazného znečištění či poškození. V tomto případě má pronajímatel právo účtovat poplatek za umytí vozu ve výši do 3500,- Kč.

ASISTENCE, HAVÁRIE :
V případě závady nebo havárie nezaviněné nájemcem je tato služba poskytnuta na náklady pojišťovny dle platných pravidel.

SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE :
Nájemce je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý případ, pokud pronajaté vozidlo bylo řízeno jiným než oprávněným řidičem uvedeným ve smlouvě, opustilo území České republiky bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele nebo se ve voze kouřilo.

POJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU PRONÁJMU :
Ceny pronájmu zahrnují zákonné pojištění, havarijní pojištění v ČR a ve vybraných zemích s omezenou odpovědností za škody způsobené vlastním zaviněním (spoluúčast 5 - 10% min. však 10 000,- Kč). Pronajímatel nenese odpovědnost za věci ponechané nebo zapomenuté ve vozidle.

STORNO POPLATKY :
V případě zrušení rezervace za méně než 60 dní od data pronájmu je účtován stornopoplatek ve výši 35% z ceny předmětu pronájmu. V případě zrušení rezervace za méně než 30 dní od data pronájmu je účtován stornopoplatek ve výši 50% z ceny předmětu pronájmu a v případě zrušení rezervace za méně než 21 dnů od data pronájmu je účtován stornopoplatek ve výši 100% z ceny předmětu pronájmu. V případě že se podaří vozidlo pronajmout v termínu zrušeném nájemcem, bude nájemci vrácen stornopoplatek ve výši 80%.

ODMÍTNUTÍ PRONÁJMU :
Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout předání předmětu pronájmu pronajímateli ze závažných důvodů ale i bez udání důvodu. V takovém případě bude částka za pronájem vrácena po odečtení storno poplatku a veškerých nákladů spojených s přípravou pronájmu, rezervací a přistavením vozidla na bankovní účet nájemce.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ :
Je-li ve smlouvě, všeobecných podmínkách nebo jiném dokladu vztahujícím se k předmětu pronájmu použit pojem nájemce, platí příslušná ustanovení obdobně pro osoby, kterým nájemce na základě písemného souhlasu pronajímatele vozidlo poskytl, ale odpovědnost za případné škody, závady nebo poškození způsobené touto osobou nese v plném rozsahu nájemce. Nájemce se podpisem smlouvy o nájmu zavazuje dodržovat ustanovení všeobecných podmínek pronájmu a zavazuje se uhradit veškeré škody a nároky pronajímatele vzniklé jejich nedodržením ( bez ohledu na to, zda došlo k porušení úmyslně či z nedbalosti). Dodatečné dohody podmínek pronájmu vozidla vyžadují vždy písemný souhlas pronajímatele. Nájemce souhlasí s uložením jeho osobních dat do databáze nájemců automobilů. Dostane-li se nájemce do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku dle smlouvy o pronájmu motorového

NmE2Mzg1Ym